Mihai Dinu

Un model de abnegație și devotament

Evoluția ascendentă a specializării noastre din ultimul deceniu ar fi fost de neconceput fără spiritul de inițiativă, pasiunea și energia debordantă, cheltuite fără economie, până la limita periclitării propriei stări de sănătate, de către doamna profesoară Adela Rogojinaru. Model de abnegație și devotament față de actul didactic, actuala șefă a departamentului nostru i-a deschis acestuia porțile către mediul academic internațional, prin încheierea unor acorduri de colaborare cu nu mai puțin de unsprezece universități din Franța, Italia, Belgia, Olanda, Suedia și Finlanda.

Pe filiera masterală, alcătuită din două componente, una de Consultanță și Expertiză în Publicitate (CEP) și alta de Modele de Comunicare și Relații Publice, doamna Rogojinaru a stabilit contacte și parteneriate cu structuri similare din Marea Britanie (Chartered Institute for Public Relations și Oxford College of Marketing), cu proiectul pan-European MARPE (Mastère Européen de Relations Publiques) finalizate cu dubla certificare, precum și cu structura de cercetare profesională a proiectului ECM (European Communication Monitor), coordonat de un grup de cercetare european în relații publice, sub egida EUPRERA.

Acest ultim acronim abreviază denumirea prestigioasei Asociații Europene pentru Educație și Cercetare în Domeniul Relațiilor Publice al cărei congres din anul 2009 a fost găzduit la București de catedra noastră. Inutil să mai menționez că doamna profesoară Rogojinaru a fost inițiatoarea și sufletul organizării acestei manifestări de recunoscut prestigiu internațional.

Tot strădaniei neobositei noastre colege i se datorează și crearea unei vaste rețele de legături cu nenumărate instituții, agenții și departamente de specialitate din țară, care ne furnizează colaboratori externi pentru o parte dintre cursurile de masterat și facilitează totodată accesul pe piața muncii al studenților și al absolvenților.

În aceste condiții, doamna Adela Rogojinaru era, de departe, persoana cea mai indicată să vă prezinte astăzi realizările departamentului. Întâmplarea a făcut să îi țin eu locul, și faptul mă bucură, firește, dar numai pentru că mi s-a oferit prilejul de a-i sublinia marile merite.

Mihai Dinu,

Prof. univ. dr. Facultatea de Litere, Universitatea din București

(Fragment din alocuţiunea rostită în 2013 de prof. univ. dr. Mihai Dinu la ceremonia desfăşurată cu prilejul a 150 de ani de învăţământ la Facultatea de Litere, Universitatea din București)

Publicitate