Opera postumă

Adela Rogojinaru, Public Relations : A Revolutionary Discipline

Lansarea volumului:

Prezentare EUPRERA:

Lansarea volumului (video):

Publicitate